สำรับอาหาร

1. ข้าวปุ้นหลงป่า 2. อำลาดาวประดับฟ้า 3. ต้มยำไก่บ้านผักติ้ว 4. ปลาอกหัก 5. ยำบุญหนุนส่ง

แผนที่

การติดต่อ