ขนมกระโดดแทง

อาหารหวาน นับเป็นสิ่งที่สื่อถึงอัตลักษณ์ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ รสชาติ ย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ บ้านกูแบสีรา หมู่ที่ 4 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นหมู่บ้านการเกษตร มีพืชผัก ผลไม้ ที่อุดมสมบูรณ์ โดยทางชุมชนได้ร่วมกันเสนอเมนูอาหาร ทั้ง 5 เมนู เพื่อเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่น โดยหนึ่งในเมนูนั้น คือ ขนมกระโดดแทง

แผนที่
Google Map

การติดต่อ

img jXifMKmF 2023-02-19

555

img jXifMKmF 2023-02-19

555

img jXifMKmF 2023-02-19

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

img "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") 2023-02-19

555

img dfb__${98991*97996}__::.x 2023-02-19

555

img jXifMKmF 2023-02-19

dfb__${98991*97996}__::.x

img dfb[[${98991*97996}]]xca 2023-02-19

555

img jXifMKmF 2023-02-19

dfb[[${98991*97996}]]xca

img dfb{{98991*97996}}xca 2023-02-19

555

img jXifMKmF 2023-02-19

dfb{{98991*97996}}xca

img jXifMKmF 2023-02-19

img 2023-02-19

555

img jXifMKmF 2023-02-19

<%={{={@{#{${dfb}}%>

img <%={{={@{#{${dfb}}%> 2023-02-19

555

img jXifMKmF 2023-02-19

bfg6736<s1﹥s2ʺs3ʹhjl6736

img bfg4189<s1﹥s2ʺs3ʹhjl4189 2023-02-19

555

img jXifMKmF9934880 2023-02-19

555

img jXifMKmF 2023-02-19

5559730102

img jXifMKmF 2023-02-19

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

@@vcumf

img jXifMKmF 2023-02-18

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

img jXifMKmF 2023-02-18

-1" OR 3*2>(0+5+138-138) --

img jXifMKmF 2023-02-18

-1" OR 3*2<(0+5+138-138) --

img jXifMKmF 2023-02-18

-1" OR 3+138-138-1=0+0+0+1 --

img jXifMKmF 2023-02-18

-1" OR 2+138-138-1=0+0+0+1 --

img jXifMKmF 2023-02-18

1

img jXifMKmF 2023-02-18

1

img jXifMKmF 2023-02-18

1

img jXifMKmF 2023-02-18

1

img jXifMKmF 2023-02-18

-1 OR 3*2>(0+5+228-228)

img jXifMKmF 2023-02-18

-1 OR 3*2<(0+5+228-228)

img jXifMKmF 2023-02-18

-1 OR 2+228-228-1=0+0+0+1

img jXifMKmF 2023-02-18

-1 OR 3+228-228-1=0+0+0+1

img jXifMKmF 2023-02-18

-1 OR 3*2>(0+5+570-570) --

img jXifMKmF 2023-02-18

-1 OR 3+570-570-1=0+0+0+1 --

img jXifMKmF 2023-02-18

-1 OR 3*2<(0+5+570-570) --

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

-1 OR 2+570-570-1=0+0+0+1 --

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img @@4rDrc 2023-02-18

555

img -1" OR 3+886-886-1=0+0+0+1 -- 2023-02-18

555

img -1" OR 3*2<(0+5+886-886) -- 2023-02-18

555

img -1" OR 3*2>(0+5+886-886) -- 2023-02-18

555

img 1 2023-02-18

555

img 1 2023-02-18

555

img -1" OR 2+886-886-1=0+0+0+1 -- 2023-02-18

555

img 1 2023-02-18

555

img 1 2023-02-18

555

img -1 OR 3*2>(0+5+372-372) 2023-02-18

555

img -1 OR 3*2<(0+5+372-372) 2023-02-18

555

img -1 OR 3+372-372-1=0+0+0+1 2023-02-18

555

img -1 OR 3*2>(0+5+645-645) -- 2023-02-18

555

img -1 OR 2+372-372-1=0+0+0+1 2023-02-18

555

img -1 OR 3*2<(0+5+645-645) -- 2023-02-18

555

img -1 OR 3+645-645-1=0+0+0+1 -- 2023-02-18

555

img -1 OR 2+645-645-1=0+0+0+1 -- 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

img jXifMKmF 2023-02-18

/etc/shells

img jXifMKmF 2023-02-18

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

img jXifMKmF 2023-02-18

Http://bxss.me/t/fit.txt

img jXifMKmF 2023-02-18

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

5559192613

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img /etc/shells 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img Http://bxss.me/t/fit.txt 2023-02-18

555

img http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555&n915636=v995074

img 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555"||sleep(27*1000)*pqzryq||"

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF&n982455=v912021 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555"&&sleep(27*1000)*fsbyir&&"

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF9059268 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

Array

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img azhNTngyeHk= 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

Array

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

1L5lHdfCO

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

${@print(md5(31337))}

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

";print(md5(31337));$a="

img 1fBXXBHLO 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18

555

img jXifMKmF 2023-02-18