กระเป๋าผ้าปัก

กระเป๋าผ้าปักทำมาจากผ้าปักม้ง ซึ่งเป็นผลผลิตจากชนเขาเผ่าม้งที่นำด้ายมาปักเป็นผ้าปักม้งในลักษณะลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดนเด่น ต้องใช้ภูมิปัญญาและทักษะของชนเผ่าม้งในการสร้างสรรค์ งานปักผ้าของชนเผ่าม้งไม่ใช่ทำตามตลาด แต่ใช้ลายผ้าบ่งบอกศักดิ์ศรีของชนเผ่า กระตุ้นให้คนรุ่นหลังไม่ลืมของเก่า ไม่ลืมความดีของบรรพบุรุษ - ราคาใบละ 150 บาท

แผนที่
Google Map

การติดต่อ